Plakat Edukacja Teatralna

Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach nawiązała współpracę z Olsztyńskim Teatrem Lalek. W ramach zawartego porozumienia przystąpiła do realizacji zadania pod nazwą „Terenowa Edukacja Teatralna” - edukacja teatralna on-line w regionie Warmii i Mazur (współpraca z 15 bibliotekami, w których aktorzy OTL zaprezentują grupom dzieci i młodzieży na spotkaniach on-line tzw. Teatr od kuchni, czyli jak ożywają lalki w teatrze).
Spotkanie on-line zaplanowano na dzień 14 września 2021r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozogach. Odbiorcami będzie grupa 6 –latków z Samorządowego Przedszkola „Kraina Uśmiechu” w Rozogach.

 Edukacja teatralna edycja 2021

Projekt „Terenowa Edukacja Teatralna” ma na celu popularyzację wiedzy i praktyki związanej z teatrem lalkowym w regionie Warmii i Mazur. Pragniemy zaprezentować prawdziwe teatralne lalki i pokazać na czym polega praca aktora lalkarza.
Olsztyński Teatr Lalek, jako jedyny teatr lalkowy w całym województwie warmińsko-mazurskim, czuje szczególną odpowiedzialność w zakresie wypełniania misji kulturotwórczej w całym regionie. W teatrze lalek podstawowym zadaniem aktora jest pokazanie historii przy pomocy lalki. Jest ona materialną postacią, bohaterem opowieści. Może mieć formę typowej teatralnej lalki: kukły, marionetki, pacynki, lalki cieniowej, jak i być niezwykle-zwykłym przedmiotem. Sztuka lalkarska z czasem ewoluowała – współcześnie spektakle rzadko są przedstawieniami z wykorzystaniem parawanu, coraz częściej spotyka się żywoplanowo-lalkowe opowieści. Warto przyjrzeć się tej sztuce, bo zawiera ona wiele ciekawostek, a te z pewnością uświadomią odbiorcom, z jak poważnym zadaniem zmagają się aktorzy tworząc spektakl lalkowy.
Olsztyński Teatr Lalek planuje nawiązać współpracę z 15 bibliotekami regionu Warmii i Mazur. Zostaną wybrane placówki, których użytkownicy mają utrudniony dostęp (odległość, finanse) do kultury teatralnej.
Realizacja jest planowana tylko on-line na jesień 2021 roku za pomocą programu Microsoft Teams.
Projekt realizowany przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na działania w zakresie kultury.

 edukacja teatralna OTL 2