Logo Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa    Logo Kruszewski - komputery dla biblioteki     Logo Wolne Lektury PL    Logo Biblioteka Narodowa    logo Mała Książka Wielki Człowiek    logo academica    Logo sieć na Kulturę    deklaracja dostepnosci

NarodowyProgram

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

WSTĘP

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020. W ramach Programu zdefiniowany został Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, którego celem jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. W ramach Priorytetu corocznie będą ogłaszane nabory wniosków na zadanie związane z zakupem nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Dofinansowanie przekazywane będzie beneficjentom w ramach pomocy finansowej budżetu państwa w formie dotacji celowej.

OPERATOR PRIORYTETU
Biblioteka Narodowa

CELE I ZAŁOŻENIA PRIORYTETU:
Program jest elementem polityki bibliotecznej resortu kultury w zakresie kształtowania księgozbiorów bibliotek oraz wsparcia samorządów w finansowaniu zakupów nowości dla tych instytucji, a jednocześnie zmotywowania ich do systematycznego dbania o biblioteki samorządowe, ponoszenia kosztów związanych ze wzbogacaniem ich zasobów zgodnie z potrzebami środowiskowymi i standardami w tym zakresie.
Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych został stworzony z myślą o wzmocnieniu aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacji zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.
Celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.
Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach w ramach Programu corocznie otrzymuje dotację na zakup nowości wydawniczych. Książki kupowane są zgodnie z potrzebami czytelników. Kupowano pozycje cieszące się ogólnym zainteresowaniem, dobrymi recenzjami, nagradzane w różnych konkursach. W procesie uzupełniania księgozbioru przeważały nowości z zakresu literatury pięknej dla dorosłych i dla dzieci.
Informacje o zakupionych zbiorach zamieszczano na stronie internetowej biblioteki i portalu społecznościowym facebook. Nowości wydawnicze eksponowano na wystawkach w Bibliotece. Zakupione zbiory wykorzystywano do promowania czytelnictwa m.in. podczas spotkań i zajęć organizowanych dla użytkowników biblioteki.
Dzięki otrzymanym środkom poprawiła się funkcjonalność zbiorów, a czytelnicy mają zapewniony stały dostęp do nowości wydawniczych. Poza tym zakupione zbiory pozytywnie wpłynęły na aktualizację zasobów bibliotecznych, co przyczyniło się do wzrostu liczby czytelników oraz wypożyczeń.

ROK 2019
Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych otrzymała w 2019 r. dotację w wysokości 4.860,00 zł, za którą zakupi książki dla Biblioteki Głównej oraz placówek filialnych. Zakup zostanie zrealizowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ROK 2018
Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych otrzymała w 2018 r. dotację w wysokości 4.690,00 zł, za którą zakupiła łącznie 195 książek dla Biblioteki Głównej i placówek filialnych. Zakup został zrealizowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ROK 2017
Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych otrzymała w 2017 r. dotację w wysokości 4.430,00 zł, za którą zakupiła łącznie 198 książek do GBP w Rozogach wraz z filiami. Zakup został zrealizowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ROK 2016
Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych otrzymała w 2016 r. dotację w wysokości 4.910,00 zł, za którą zakupiła 222 książki dla Biblioteki Głównej oraz placówek filialnych. Zakup został zrealizowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ROK 2015
Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach w ramach Programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” otrzymała w 2015 r. dotację w wysokości 3.540,00 zł, za którą zakupiła 183 książki do Biblioteki Głównej i placówek filialnych.
Zakup został zrealizowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ROK 2014
Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach w ramach Programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”
- Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”– otrzymała w 2014 r. dotację w wysokości 3.720,00 zł,
- Priorytet 2 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych” – otrzymała w 2014 r. dotację w wysokości 3.000,,00 zł,
Z otrzymanych dotacji zostały zakupione książki dla Biblioteki Głównej oraz placówek filialnych. Zakup został zrealizowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

ROK 2013
Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach w ramach Programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” otrzymała w 2013 r. dotację w wysokości 4.060,00 zł, za którą zakupiła książki dla Biblioteki Głównej oraz placówek filialnych. Zakup został zrealizowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Klauzula Informacyjna

Administratorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach (nr tel.: 89 7226056 , adres e-mail: gbprozogi@wp.pl). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel. 576 668 007, adres e-mail – inspektor.gbprozogi@wp.pl . Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach

  Godziny otwarcia:
  • Poniedziałek - 8:00 - 16:00
  • Wtorek - 9:00 - 17:00
  • Środa - 8:00 - 16:00
  • Czwartek - 8:00 - 16:00
  • Piątek - 8:00 - 16:00
  • Sobota - 9:00-13:00
  Kontakt:
  • ul. Plac Jana Pawła II 1,
  • 12 - 114 Rozogi,
  • tel. (89) 72 26 056,
  • adres e-mail: gbprozogi@wp.pl
  • adres www: www.gbprozogi.pl
  ZAPRASZAMY!
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach filia biblioteki w Dąbrowach

  Godziny otwarcia:
  • Poniedziałek - 11.00 – 18.00
  • Wtorek - 10.00 – 18.00
  • Środa - 11.00 – 16.00
  • Czwartek - 10.00 – 18.00
  • Piątek - 9.00 – 16.00
  Kontakt:
  • Dąbrowy
  • ul. Mazurska 6
  • 12-114 Rozogi
  • tel. 89 7226627
  ZAPRASZAMY!
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach filia biblioteki w Farynach

  Godziny otwarcia:
  • Czwartek - 9.00 – 17.00
  • Piątek - 8.00 – 16.00
  Kontakt:
  • Faryny 51
  • 12-114 Rozogi
  ZAPRASZAMY!
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach filia biblioteki w Klonie

  Godziny otwarcia:
  • Poniedziałek - 08.00 – 16.00
  • Wtorek - 10.00 – 17.00
  • Środa - 11.00 – 16.00
  Kontakt:
  • Klon 38
  • 12-114 Rozogi
  • tel. 89 7226156
  ZAPRASZAMY!