narodowyProgRozCzyt            Kraszewski logo         wolne lektury pl        biblNarod        malaKsiazkaWielkiCzlowiekLogo

JAK SIĘ ZAPISAĆ DO BIBLIOTEKI?

1. Aby zapisać się do Biblioteki należy:
• okazać aktualny dokument tożsamości z numerem PESEL (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy)
• zapoznać się z Regulaminem określającym zasady i warunki korzystania z Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozogach
• wypełnić kartę zapisu i własnoręcznym czytelnym podpisem zobowiązać się do jego przestrzegania
• osoby niepełnoletnie (do lat 16) zapisywane są na podstawie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej (z numerem PESEL), w obecności rodzica lub opiekuna prawnego, który własnoręcznym podpisem poręcza za niepełnoletniego i przyjmuje odpowiedzialność za wypełnienie zobowiązań w stosunku do biblioteki
• złożenie czytelnego podpisu na karcie zapisu jest równoznaczne z zapisaniem się do biblioteki, jak i potwierdzeniem znajomości i respektowania regulaminu.
2. Czytelnik ma obowiązek każdorazowo poinformować bibliotekarza o zmianie danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

3. Bezpośrednio po dokonaniu zapisu można korzystać ze zbiorów bibliotecznych. Zapis w jednej z placówek bibliotecznych umożliwia korzystanie ze wszystkich bibliotek na terenie gminy. Korzystanie z księgozbioru Biblioteki jest bezpłatne.

4. Dane osobowe czytelnika podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) i będą przetwarzane w celu zapewnienia możliwości korzystania z zasobów biblioteki, w celach statystycznych oraz związanych ze zwrotem wypożyczonych zasobów biblioteki lub ich równowartości. Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z zasobów biblioteki.

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach

  Godziny otwarcia:
  • Poniedziałek - 8:00 - 16:00
  • Wtorek - 9:00 - 17:00
  • Środa - 8:00 - 16:00
  • Czwartek - 9:00 - 17:00
  • Piątek - 8:00 - 16:00
  • Sobota - 9:00 - 13:00
  Kontakt:
  • ul. Plac Jana Pawła II 1,
  • 12 - 114 Rozogi,
  • tel. (89) 72 26 056,
  • adres e-mail: gbprozogi@wp.pl
  • adres www: www.gbprozogi.pl
  ZAPRASZAMY!
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach filia biblioteki w Dąbrowach

  Godziny otwarcia:
  • Poniedziałek - 11.00 – 12.00 (godz. wew.) 12.00 – 18.00
  • Wtorek - 11.00 – 18.00
  • Środa - 8.00 – 11.00 (godz. wew.) 11.00 – 15.00
  • Czwartek - 11.00 – 18.00
  • Piątek - 8.00 – 9.00 (godz. wew.) 9.00 – 15.00
  Kontakt:
  • Dąbrowy
  • ul. Mazurska 6
  • 12-114 Rozogi
  • tel. 89 7226627
  ZAPRASZAMY!
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach filia biblioteki w Farynach

  Godziny otwarcia:
  • Poniedziałek - 8.00 – 9.00 (godz. wew.) 9.00 – 15.00
  • Wtorek - 11.00 – 18.00
  • Środa - 8.00 – 11.00 (godz. wew.) 11.00 – 15.00
  • Czwartek - 11.00 – 18.00
  • Piątek - 11.00 – 12.00 (godz. wew.) 12.00 – 18.00
  Kontakt:
  • Faryny 51
  • 12-114 Rozogi
  ZAPRASZAMY!
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach filia biblioteki w Klonie

  Godziny otwarcia:
  • Poniedziałek - 11.00 – 18.00
  • Wtorek - 11.00 – 18.00
  • Środa - 8.00 – 11.00 (godz. wew.) 11.00 – 15.00
  • Czwartek - 8.00 – 9.00 (godz. wew.) 9.00 – 15.00
  • Piątek - 11.00 – 12.00 (godz. wew.) 12.00 – 18.00
  Kontakt:
  • Klon 38
  • 12-114 Rozogi
  • tel. 89 7226156
  ZAPRASZAMY!