Logo Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa    Logo Kruszewski - komputery dla biblioteki     Logo Wolne Lektury PL    Logo Biblioteka Narodowa    logo Mała Książka Wielki Człowiek    logo academica    Logo sieć na Kulturę    deklaracja dostepnosci

Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozogach.

Data publikacji strony internetowej: 2019-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Na stronie znajdują się istotne elementy, które nie mogą być obsłużone wyłącznie za pomocą klawiatury,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2024-03-27

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ryszard Górki, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 508333893. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna - Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach, ul. Plac Jana Pawła 1, 12-114 Rozogi

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście – drzwi standardowe częściowo przeszklone. Lokal znajduje się na pierwszym piętrze – wejście po schodach. Schody wyposażone w poręcze. Przed budynkiem znajduje się platforma do przewożenia osób niepełnosprawnych.
 2. Schody i korytarz spełniają normy szerokości. Schody posiadają spocznik.
 3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych oraz słabowidzących. Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome oraz słabowidzące. Brak pętli indukcyjnych.
 4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Wstęp z psem asystującym jest dozwolony.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 8. Istnieje możliwość skorzystania z usługi – Książka na telefon.

Dostępność architektoniczna - Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach, Filia w Dąbrowach, ul. Mazurska 6, 12-114 Rozogi

 1. Budynek wolnostojący. Wejście od strony podwórka. Do wejścia prowadzą schody (3 stopnie), brak podjazdu dla wózka.
 2. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 3. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 4. Wstęp z psem asystującym jest dozwolony.
 5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 6. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 7. Istnieje możliwość skorzystania z usługi – Książka na telefon.

Dostępność architektoniczna - Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach, Filia w Klonie, Klon 38, 12-114 Rozogi

 1. Budynek wolnostojący – jedno wejście. Do wejścia prowadzą schody (dwa stopnie). Nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich. Na ścianie wzdłuż schodów jest zamontowana barierka.
 2. Wewnątrz budynku znajdują się wysokie progi.
 3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Wstęp z psem asystującym jest dozwolony.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 8. Istnieje możliwość skorzystania z usługi – Książka na telefon.

Dostępność architektoniczna - Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach, Filia w Farynach, Faryny 51, 12-114 Rozogi

 1. Lokal w budynku współużytkowanym. Jedno wejście od strony ulicy. Do wejścia prowadzą schody (3 stopnie). Nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich.
 2. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 3. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 4. Wstęp z psem asystującym jest dozwolony.
 5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 6. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 7. Istnieje możliwość skorzystania z usługi – Książka na telefon.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Klauzula Informacyjna

Administratorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach (nr tel.: 89 7226056 , adres e-mail: gbprozogi@wp.pl). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel. 576 668 007, adres e-mail – inspektor.gbprozogi@wp.pl . Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach

  Godziny otwarcia:
  • Poniedziałek - 8:00 - 16:00
  • Wtorek - 9:00 - 17:00
  • Środa - 8:00 - 16:00
  • Czwartek - 8:00 - 16:00
  • Piątek - 8:00 - 16:00
  • Sobota - 9:00-13:00
  Kontakt:
  • ul. Plac Jana Pawła II 1,
  • 12 - 114 Rozogi,
  • tel. (89) 72 26 056,
  • adres e-mail: gbprozogi@wp.pl
  • adres www: www.gbprozogi.pl
  ZAPRASZAMY!
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach filia biblioteki w Dąbrowach

  Godziny otwarcia:
  • poniedziałek - 11:00 - 18:00
  • wtorek - 10:00 - 18:00
  • środa - 11:00 - 16:00
  • czwartek - 10:00 - 18:00
  • piątek - 09:00 - 16:00
  Kontakt:
  • Dąbrowy
  • ul. Mazurska 6
  • 12-114 Rozogi
  • tel. 89 7226627
  ZAPRASZAMY!
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach filia biblioteki w Farynach

  Godziny otwarcia:
  • Nieczynne do odwołania
  Kontakt:
  • Faryny 51
  • 12-114 Rozogi
  ZAPRASZAMY!
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach filia biblioteki w Klonie

  Godziny otwarcia:
  • Nieczynne do odwołania7.00
  Kontakt:
  • Klon 38
  • 12-114 Rozogi
  • tel. 89 7226156
  ZAPRASZAMY!